SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables28.2.2018 г.
ro_leten_sem_2017-28.02.2018-1.mfw  

ХП1:Рисуване и композоция ХП1 - 1гр./ 2 гр. (Упр.)  (2/2)
(G) ИИ,IIIк,VIсем.:ИИ,III курс,VI сем. Пон [10:00-11:00]...[11:00-12:00]   (2)
(T) Б. Вълева:проф. д-р Б. Вълева
(R) 606-Ателие (ИИ):Зала 606
(T) В. Стоянова:ас. д-р В. Стоянова
(R) 605-Ателие (ИИ):Зала 605Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (28.2.2018 г. 12:32)