SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables28.2.2018 г.
ro_leten_sem_2017-28.02.2018-1.mfw  

ФНПП

Специалност
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,III курс,VI сем. ИИ,II курс,IV сем.
ИИ,I курс,II сем. Логопедия III курс,VI сем. Логопедия,II курс,IV сем.
Логопедия,I курс,II сем. ММТТ, Ікурс, ІІсем. МПХК, I курс, II сем.
Музика,III курс,VI сем. Музика, II курс,IV сем. Музика, I курс,II сем.
НУПЧЕ,III курс,VI сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем. НУПЧЕ,I курс,II сем.
ПМХК,III курс,VI сем. ПМХК,II курс,IV сем. ПНУП,III курс,VI сем.
ПНУП,II курс,IV сем. ПНУП,I курс,II сем. ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
ПУПЧЕ,II курс,IV сем. ПУПЧЕ,I курс,II сем. Соц. п-ка,II курс,IV сем.
Соц. п-ка,I курс,II сем. Соц. п-ка,III курс,VI сем. Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
Спец. п-ка,I курс,II сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
ФВС,III курс,VI сем. ФВС,II курс,IV сем. ФВС,I курс,II сем.
Преподаватели
доц. д-р А. Георгиева х. пр. Аспарух Мачирски проф. дмн Анастасия Пастирова
доц. д-р А. Попова гл. ас. д-р А. Трошева доц. А. Хиджов
доц. д-р А. Цоловска проф. д-р Адр. Георгиев гл. ас. д-р Ал. Ранев
гл. ас.д-р Ан. Атанасова д-р Антон Стайков Ангел Добрев
проф. д-р Б. Ангелов проф. д-р Б. Вълева Б. Дончева
гл.ас. д-р Б. Мангова проф. Б. Минчев доц. д-р Б. Туманова
проф. Б. Филчев проф. дпн В. Борисова проф. В. Гюрова
проф. дфн Валери Динев гл. ас. д-р Веселин Караатанасов ст.пр. Ванина Петрова
ас. д-р В. Стоянова гл. ас. д-р Василка Баничанска проф. Вл. Радулов
гл. ас. д-р Г. Бунджулова ас. Георги Георгиев гл. ас. д-р Г. Георгиева
доц. д-р Г. Игнатов доц. д-р Г. Кирова ас. Гергана Минковска
ас. Г. Михайлова проф. Г. Неделчева д-р Галя Грозданова-Радева
ас. Гергана Христова д-р Д. Андонова гл. ас. д-р Д. Атанасов
ас. Д. Бакалова доц. д-р Д. Данов гл. ас. д-р Д. Игнатова
доц. д-р Димо Кръстев докт. Десислава Пенчева гл. ас. д-р Донка Петрова
х. пр. Д. Стоева гл. ас. д-р Десислава Тилева доц. д-р Д. Щерева
ас. Далия Ал Халил проф. Диана Попова ас. Др. Панова
доц. д-р Елена Чаушева доц. д-р Евгени Йорданов х.преп. Евгения Акиншина
доц. д-р Ек. Софрониева доц. Ел. Джамбазова гл.ас. д-р Елена Делева
доц. д-р Ем. Евгениева Проф. дн Емил Маринов д-р Ж. Дичев
проф. д-р Здр. Лалчев Зл. Декова доц. д-р И. Пелтекова
доц. Ив. Бардов гл.ас. д-р Ив. Душков гл. ас. д-р Ив. Кърпарова
д-р Иван Кюранов проф. д-р Ил. Мирчева доц. д-р Ил. Петкова
гл. ас. д-р Ил. Симеонова х. пр. Йордан Мачирски проф. дпн Й. Янкулова
доц. д-р К. Герджиков проф. д-р К. Караджова доц. д-р К. Костов
К. Цанов гл. ас. д-рК. Щерева проф. дпн Кл. Сапунджиева
проф. д-р Кр. Каваклова ас. Кр. Костов гл. ас. д-р Л. Алексиева
доц. Л. Витанов проф. д-р Л. Димитрова ас. Л. Зафирова
докт. Лилия Кисьова проф. д-р Л. Малинова проф. Л. Пейчева
проф. д-р Л. Пенева доц. д-р Л. Спиридонова докт. Михаела-Мирям Василева
докт. Марина Апостолова проф. М. Баева доц. М. Блажиева
доц. д-р М. Димчева доц. дн М. Замфиров проф. М. Мирчев
доц. д-р М. Пиронкова ас. д-р М. Стоянова гл. ас. д-р М. Терзийска
ас. М. Томова проф. дпн М. Цветкова проф. дпсн Наталия Александрова
доц. д-р Н. Балканска проф. д-р Н. Бояджиева доц. дпсн Н. Василева
доц. д-р Н. Димитров гл.ас. Н. Николов проф. д-р Н. Петрова
проф. дпн Н. Попов д-р Н. Спиридонова ас. Н. Танкушева
доц. д-р О. Касабов проф. д-р Орл. Дворянов гл. ас. П. Иванова
гл. ас. д-р Полина Матеева проф. д-р Петя Осенова гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
проф. дфн Пламен Макариев проф. Р. Байрактаров докт. Ралица Димитрова
доц. д-р Р. Енгелс проф. дн Р. Пенев проф. д-р Р. Пожарлиев
доц. д-р Р. Тодорова д-р С. Вълчева проф. д-р С. Карабельова
Силвана Карагьозова ас. Светослав Кодинов Силвана Павлова
доц. д-р Светослав Косев Св. Петков д-р Сн. Бисерова
порф. Сн. Илиева проф. д-р Ст. Алтъков проф. д-р Ст. Белчева, дм
проф. д-р Ст. Иванов доц. д-р Ст. Стефанов доц. Т. Борисова
проф. дфн Т. Дяков доц. д-р Т. Казанджиева ас. Т. Кожухарова
докт. Теодора Павлова гл. ас. д-р Т. Петев Т. Симеонова
проф. д-р Т. Шопов ас. Хр. Белева гл. ас. д-р Христо Карагьозов
ас. Хр. Монов д-р Хр. Христова проф. д-р Ц. Коларова
проф. д-р Ц. Попзлатева х.пр. Цветомира Ангелова гл. ас. д-р Цв. Николов
проф. дпн Цв. Ценова Юлия Лазаркова Я. Грънчаров
Зали
Зала 2 Зала 213 Зала 230
Зала 301 Зала 302 Зала 303
Зала 304 Зала 305 Зала 306
Зала 307 Зала 308 Зала 309
Зала 310 Зала 313 Зала 323 А
Зала 400 Зала 403 Зала 413
Зала 414 Зала 415 Зала 416
Зала 500 Зала 504 Зала 505
Зала 506 Зала 512 Зала 513
Зала 514 Зала 601 Зала 604
Зала 605 Зала 606 Зала 607
Зала 608 Зала 610 Зала 611
Графично ателие Методика на обучението по чужд език в началните класове - Сем. и пр. упр. в у-ще - 1гр. I-III седм. и 2гр. II-IVседм. Ресурсен център ПДИН
Ресурсен център ПЗЗ Руски език Скулптурно ателие
Театрално изкуство и техника на говора - Лекция (II-IV седмица) Център по кинезитерапия - ФНПП бл.2/Зала 505
бл.2/Зала 506 бл.2/Зала 518 бл.2/МКЦ
бл.2/Фонотека  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (28.2.2018 г. 12:32)