ИИ,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Неконвенционални форми - гр. А, Б - Практ. упр. от 8.30ч.
ИИ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
 
 
 
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране - 2гр. по 15ч. практ. упр. в у-ще
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Рисуване и композоция ХП1 гр. А - Упр.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 605
История на българското изобразително изкуство - Лекция през седмица
ИИ,III курс,VI сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607

Педагогическа специализация Начален курс IIчаст Педагогическа специализация Среден курс IIчаст Педагогическа специализация Горен курс IIчаст
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
ИИ,III курс,VI сем.
Педагогическа специализация Извънкласни форми IIчаст
гл. ас. П. Иванова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Рисуване и композиция ХП1 гр. Б - Упр.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
ХП3 гр. А, Б - Пр. упр. от 10.30ч.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
Текуща педагогическа практика (среден курс) - гр. А и Б
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Рисуване и композоция ХП1 - Лекция
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране (Лекции)
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ХП2 гр. А, Б - Лекция и упр.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране (2гр. I-IIIседм. и 1гр. II-IVседм.) - Сем. упр.
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
Граф. дизайн и визуална комун. IIчаст (I-IIIс.)/ ХП3 (II-IVс) - Лекция от 12-13.30ч.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. Б. Филчев
Зала 323 А

ТХО (2гр. II-IV седм. и 1 гр. I-III седм.) - Упр.
Л. Дворянова
Зала 604
ИИ,III курс,VI сем.
ХП4 - гр. А, Б - Лекция и упр. от 12.30ч.
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Худ. специализация - Живопис IIч.; НКФ IIч.; Декоративни изк-ва
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
ИБИИ (1гр. I-III седм. и 2гр. II-IV седм.) - Сем.упр
ИИ,III курс,VI сем.
П. Пелова
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ТХО (I-III седм.) - Лекция
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 604
Графичен дизайн и визуална комуникация IIчаст - гр. А, Б - Пр. упр.
ИИ,III курс,VI сем.
Я. Грънчаров
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION