ИИ,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

ХП5 гр.Б (от 8-11ч.) - Пр. упр.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
ИИ,II курс,IV сем.
Живопис и цветознание - ХП2 - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 

ИИ,II курс,IV сем.
Живопис и цветознание ХП2 - гр.А и гр.Б
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611 Рисуване и композиция - ХП1 - гр. Б и гр. А
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
Скулптура и худож. конструкции - ХП4 гр.А и Б - Пр. упр.
ИИ,II курс,IV сем.
Св. Петков
Скулптурно ателие
Графика и технологии - ХП3 гр. А и Б - Практ. упр.
ИИ,II курс,IV сем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
Теория на худож. образ (1гр. 9-10.30ч./ 2гр. 10.30-12ч.)-Упр. през седмица
ИИ,II курс,IV сем.
Л. Дворянова
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
ХП5 гр. А - Пр. упр.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
ИИ,II курс,IV сем.

Декоративни изкуства и комбинаторика ХП5 (I-IIIседм.) - Лекция
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608 Рисуване и композиция ХП1 (II-IVседм.) - Лекция Зала 606
проф. д-р Б. Вълева
ИИ,II курс,IV сем.
История на световното изобразително изкуство - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
Неконвенционални форми. Хепънинг и пърформанс в екстериор - ХП6 гр. А и Б - Практ. упр.
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн InDesign - Лекция от 13.30-15ч. II-IV седм. в зала 323А
ИИ,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Теория и история на художественото и естетическото възпитание - Лекция
Музика, II курс,IV сем. ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Н. Бояджиева проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 230
Графика и технологии - ХП3 (I-III седм.) - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Лекциите се провеждат от 14-16ч.
ИИ,II курс,IV сем.
ТХО (I-III седм.) - Лекция
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСИИ (I-III седм.-1 гр. и II-IV седм.-2 гр.) - Сем. упр
ИИ,II курс,IV сем.
П. Пелова
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Скулптура и художествени конструкции - ХП4 - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION