ИИ,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Живопис и цветознание - ХП2 - Лекция
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
Графика и технологии - ХП3 (I-III седм.) - Лекция от 8.30ч.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
ИИ,I курс,II сем.
Графика и технологии гр. А, Б и В- ХП3 - Практ. упр. от 8-10.30ч.
ИИ,I курс,II сем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
Пластична анатомия IIчаст - 15 ч. лекции
ИИ,I курс,II сем.
Зл. Декова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
гр. А, Б и В-Живопис и цветознание - ХП2 - Практ. упр.
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория на възпитанието (ФНПП, з.512) - Лекция
Музика, I курс,II сем. ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 512
 
 
 
ТХО (1 гр. I-IIIседм. и 2 гр. II-IVседм.)-Сем. упр.
ИИ,I курс,II сем.
Л. Дворянова
Зала 604
Пластична анатомия II част (3 групи по 15ч.) - Пр. упр.
ИИ,I курс,II сем.
Зл. Декова
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Неконв. ф-ми. Худ. инсталации - гр. Б - ХП5 - Практ. упр.
ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
гр. А, Б, В-Рисуване и композиция - ХП1- Практ. упр.
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
Софтуер за графичен дизайн. Adobe Photoshop (Лекции) от 12.30-13.15ч. в зала 323А
ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
ИСИИ (I-III седм.-1 гр. и II-IV седм.-2 гр.) - Сем. упр
ИИ,I курс,II сем.
П. Пелова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Скулптура и художествени конструкции - ХП4 - Лекция
ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
История на световното изобр. изкуство-Лекция
ИИ,I курс,II сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
Естетика (15 ч.) - Лекция
ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р О. Касабов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
гр. А,Б и В-Скулптура и худож. конструкции - ХП4 - Пр.упр.
ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
Лекциите се провеждат от 14-16ч.
ИИ,I курс,II сем.
ТХО. Реалност и фантазия (II-IVседм.) - Лекция
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Рисуване и композиция - ХП1 - Лекция
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
Педагогическа психология - Лекция
ПНУП,I курс,II сем. ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Василка Баничанска
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Перспектива II част - Лекция
ИИ,I курс,II сем.
Л. Бабев
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Перспектива II част (I-IIIседм.-1 гр.;II-IVседм.-2гр) - Пр.упр.
ИИ,I курс,II сем.
Л. Бабев
Зала 607
Неконвенц. ф-ми. Худ. инсталации - гр. А - ХП5 - Практ. упр.
ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
Неконв. ф-ми. Худ. инсталации - гр. В - ХП5 - Практ. упр.
ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION