ПНУП,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
2/1гр. ДМ 2част - Сем. упр. от 8.30ч. / 1/2гр. ДБЕЛ 2част - Практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
1гр./2гр. КПД / 2гр./1 гр. ДТТ - Сем. и практ. упр.
доц. Л. Витанов
Зала 309
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 308

ИД-Стратегии за формиращо оценяване
ас. Л. Зафирова
Зала 416
ПНУП,III курс,VI сем.
ИД-Творческа работа над текстови задачи по математика I-IVкл. (от.8.30ч.)
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на родинознанието и природознанието 2част - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
Дидактика на техниката и технологиите - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1/2гр. ПДБЕЛ - Практ. упр. / 2/1гр. ПУДМ - Сем. упр. във ФНПП и базово у-ще
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 416
Дидактика на математиката 2част - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на българския език и литература 2 част - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. Т. Борисова
Зала 403
Конструктивно-приложни дейности - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ДБЕЛ - 1/2 гр. - Сем. упр. от 12-14ч.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
1 гр. ДРП 2част - Сем. и практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Дидактика на информационните технологии в началните класове (Лекции)
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 313
1гр./2гр. Дидактика на информационните технологии в началните класове (Сем. и пр. упр.)
ПНУП,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
2/1гр. ДМ-хоспитиране в у-ще (от 13-15 ч.)
ПНУП,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
2гр. ДРП 2част - Сем. и практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Специфика на обучението по бълг. език като втори език
ПНУП,III курс,VI сем. НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION