ПМХК,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Мениджмънт на масовата и художествена комуникация - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. Б. Златанов
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
ИД-Кино и комуникация
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 213
Текуща учебна практика в детска градина - през седмица
ПМХК,III курс,VI сем.
ас. Г. Михайлова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Мениджмънт на масовата и художествена комуникация - Сем. упр.
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. Б. Златанов
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Образователни технологии в начална училищна възраст - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Сценични изкуства и комуникация - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Медийна педагогика - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 213
Английски език
ПМХК,III курс,VI сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

Медийна педагогика - Сем. упр. през седмица от 28.02.2017г.
х. пр. Д. Стоева
Зала 500
ПМХК,III курс,VI сем.
Текуща учебна практика в училище - през седмица от 07.03.2017г. от 14.30ч. до 16.30ч.
ас. Далия Ал Халил
Английски език - 2гр.
ас. Хр. Белева
Зала 506
НУПЧЕ,III курс,VI сем. ПМХК,III курс,VI сем. ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415 Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Текуща учебна практика в културна институция - ФНПП, Библиотека - през седмица от 08.03.2017г.
ПМХК,III курс,VI сем.
Б. Дончева
Образователни технологии в начална училищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПМХК,III курс,VI сем.
хоп. пр. Калина Азманова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION