ПНУП,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Аудиовизуални и информационни технологии - Лекция от 8.30ч. от 28.02.2017г. през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Ю. Тодоров
Зала 230
1гр. Математика - Сем. упр. - от 8.00ч. до 10.30ч.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
ИД-Игра и интеркултурна компетентност
ПНУП,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

1гр./2гр. Педаг. психол. - Сем. упр.
ас. Хр. Монов
ПНУП,I курс,II сем.
Зала 414
Математика - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 230
2гр. Математика - Сем. упр. от 10.30ч.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

1гр.Театр. изк-во и техн. на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
ПНУП,I курс,II сем.
2гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1/2гр.Специална педагогика (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,II сем.
ас. М. Томова
Зала 414
Сравнително образование - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Дидактика - Лекции от 01.03.2017г.
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Ил. Петкова
Зала 230

2гр.Театрално изкуство и техника на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
ПНУП,I курс,II сем.
1гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

1гр./2гр.Методика на педагог. работа в часа на класа (Сем. упр.)
доц. Л. Витанов
Зала 308 2гр./1гр. АВИТ - Сем. упр.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 514
ПНУП,I курс,II сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Специална педагогика - Лекция
ПНУП,I курс,II сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 230
Педагогическа психология - Лекция
ПНУП,I курс,II сем. ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Василка Баничанска
Зала 230
Театрално изкуство и техника на говора - Лекция през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа (Лекция)
ПНУП,I курс,II сем. ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION