НУПЧЕ,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1гр. Английски език от 8.30ч.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 306

Основи на физкултурата с дидактика - Сем. упр. - 1гр. II-IVседм. и 2гр. I-IIIседм. От 8-12ч.
ас. Н. Танкушева
Зала 305 Методика на обучението по чужд език в началните класове - Сем. и пр. упр. в у-ще - 1гр. I-III седм. и 2гр. II-IVседм.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
1/2 гр. ДМ от 8.30-10 ч. / 2/1 гр. ДБЕЛ 2 част - Пр. упр.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на българския език и литература 2 част - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Т. Борисова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1/2 гр. ПУДМ във ФНПП и базово у-ще / 2/1 гр. ПУДБЕЛ във ФНПП и базово училище
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Основи на физкултурата с дидактика - Практ. упр. - Iгр. I-IIIседм. и IIгр. II-IVседм.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Минковска
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Основи на физкултурата с дидактика - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 303
1/2 гр. Дидактика на математиката - Практ. упр. в у-ще/ 2/1гр. ДБЕЛ - Сем. упр.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева ас. Далия Ал Халил
Зала 415
Дидактика на математиката - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Английски език - 2гр.
ас. Хр. Белева
Зала 506
НУПЧЕ,III курс,VI сем. ПМХК,III курс,VI сем. ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415 Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 414
•••Часовете по англ. ез. се водят от гл. ас. д-р Ил. Симеонова
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Методика на обучението по чужд език в началните класове - Лекция от 15.30ч.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Ил. Бирова
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Специфика на обучението по бълг. език като втори език
ПНУП,III курс,VI сем. НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 413
ИД-Мултимедията в обучението по математика
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION