ПУПЧЕ,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1гр.Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. д-р Г. Георгиева
Зала 500
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта - Лекция от 8.30ч
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 303

1/2гр. ПОЕРР - Практ. упр.
д-р Д. Андонова
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
2/1гр. ПОЕРР - Сем. упр.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1 гр. Английски език от 10-14ч.
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
2гр. Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. д-р Г. Георгиева
Зала 500
Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Лекции
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. д-р Г. Георгиева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст - Лекция
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 512

2гр.Английски език от 14-18ч.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 506 Немски език
ПУПЧЕ,II курс,IV сем. ПМХК,II курс,IV сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем.
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Чуждият език в социо-културната среда
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р Ангел Ангелов
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION