НУПЧЕ,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа (Лекции и сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. Л. Витанов
Зала 309
1/2 гр. Педагогическа психология - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Монов
Зала 413

1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ - Сем. упр.
ас. Л. Зафирова
Зала 2
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
2 гр. Английски език
ас. Хр. Белева
Зала 505
2 гр. Английски език
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Белева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
1гр./2гр. Дидактика IIчаст - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
2гр. Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ I част - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
ИД-Уеб дизайн за педагогически цели от 11-12.30ч.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
Фолклористика - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогическа психология - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем. Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. дпн Й. Янкулова
Зала 301
Дидактика II част - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 607
 
 
 

2гр.Английски език от 14-18ч.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 506 Немски език
ПУПЧЕ,II курс,IV сем. ПМХК,II курс,IV сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем.
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 416
1/2гр. Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ - Практ. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Л. Зафирова
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
1 гр. Английски език до 17.30ч.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Белева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Специална педагогика - Лекция
ПНУП,I курс,II сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 230
ИД-Кино и възпитание
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION