Логопедия III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1грПрактикум по логопедична диагностика и работа с диагностичен екип (Логоп. кабин.)-Упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 309
1/2гр. Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност - Сем. и пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 415
2гр.Практикум по логопедична диагностика и работа в диагностичен екип(Логоп. кабинети)- Упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
1/2гр.Приложна текстова лингвистика - Пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Приложна текстова лингвистика - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1/2грКомуник. наруш. при интелект. недостат.-Сем. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност-Лекция
Логопедия III курс,VI сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
Нарушения на четен. и писан. - Лекции от 12-16ч. през седмица
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
1/2гр.Комуник. наруш. при интелект. недостат.-Пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 302
ИД-Логопедични практики, базирани на доказателства за ефективност (Лекции и упр.)
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1гр./2гр.Психодиагностика - Пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас.д-р Ан. Атанасова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
 
 
 
Нарушения на четенето и писането - Пр. упр. - 1/2гр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 302
1/2г.Наруш. на чет. и пис. - Сем. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Семейна психотерапия (Лекции и упр.)
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Т. Стоева
Зала 301
Психодиагностика - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас.д-р Ан. Атанасова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION