Соц. п-ка,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Социално-педагогически практикум - 2гр. с гл.ас. д-р Ал. Ранев от 8-10.30ч.
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
1 гр. Теория и практика на социално-психологическия тренинг - Пр. упр.
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
1гр.Кризисна психологическа интервенция (Сем. упр.)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. Хр. Монов
Зала 303
 
 
 
Религиозно възпитание и църковно социално дело - Лекция
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
д-р Ж. Дичев
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Теория и практика на социално-психологическия тренинг (15ч. лекции през първите 7 седмици)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ИД-Арттерапевтични подходи в социалната работа
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Н. Бояджиева
Зала 305
Кризисна психологическа интервенция (15ч. лекции)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. Хр. Монов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
ИД-Управление на конфликтите
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
Социално-педагогически практикум - 1гр. с ас. д-р Цв. Николов
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД-Мениджмънт на класа
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 305
Професионално ориентиране и кариерно развитие (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
порф. Сн. Илиева
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
2гр.Теория и практика на социално-психологическия тренинг (Пр. упр.)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
2гр.Кризисна психологическа интервенция (Сем. упр.)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. Хр. Монов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION