Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Невербален комуникативен тренинг - Практ. упр. в Съюз на глухите в България, ул. Ив. Денкоглу 12-14
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
Силвана Павлова
 
 
 
Текуща практика III част
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Информационно-комуникационните технологии в обучението и рехабилитацията на децата в увреден слух - Лекция I-IIIседм. от 9.30-11ч. в Блок1, ет.4, зала 43-44
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
проф. дпн Румяна Форсайт
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 

Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем. Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
ИД-Поведенчески проблеми при деца с хиперактивност и дефицит на внимание
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 310 ИД-Нарушение на сензорната интеграция
проф. д-р М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
Информационно-комуникационните технологии в обучението и рехабилитацията на децата в увреден слух - Пр. упр. II-IVседм. от 9.30-11ч. в Блок 1, ет.4, зала 43-44
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
д-р Благовестна Йовчева
Хоспитиране III част
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Алтернативна комуникативна терапия -Лекция
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 416
ИД-Езикова култура
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Я. Сивилова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по математика при деца с увреден слух-Л
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Алтернативна комуникативна терапия - Сем. и пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 306
Методика на обучението по математика при деца с увреден слух-Сем. и пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по природни и обществени науки - Лекция
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по природни и обществени науки - Сем. и практ. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION