Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ИД-Работа с родители на деца със СОП от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем. Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране I част
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Практ. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текуща практика I част
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Лекция
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Психология на развитието при увреден слух - Лекция
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 414
Теорет. основи на слухово-речев. рехабилит.(През седм)-Пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
ИД-Помощни технически средства в обучението на деца със СОП
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем. Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Анат.,физиол. и патол. на орг. на слуха и речта с аудиология - Лекции в ИСУЛ от 14.30ч
Спец. п-ка,I курс,II сем. Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
проф. Диана Попова
Теоретични основи на слухово-речевата рехабилитация - Сем. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
Психология на развитието при увреден слух - през седмица от 14-15.30ч.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
Петя Ангелкова
Зала 303
Социално-психологически тренинг - Практ. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
проф. д-р Ст. Иванов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Езикова култура от 15.30ч.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Я. Сивилова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Анат.,физиол. и патол. на орг. на слуха и речта с аудиология-в ИСУЛ-Пр.упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
д-р С. Вълчева
Теоретични основи на слухово-речевата рехабилитация - Лекция
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Психология на развитието при увреден слух - Сем. упр. през седмица
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
д-р Б. Алексова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION