Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ИД-Работа с родители на деца със СОП от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем. Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Социални проблеми на слепотата и слабото зрение - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Психология на зрително затруднени - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
Зала 310
Методика на обучението по природни и обществени науки в НУВ - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
Методика на обучението по природни и обществени науки в НУВ - Практ. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Психология на зрително затруднени - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на педагогиката на зрително затруднени - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
проф. Вл. Радулов
Зала 310
ИД-Помощни технически средства в обучението на деца със СОП
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем. Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Социални проблеми на слепотата и слабото зрение - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
Текуща практика I част
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на педагогиката на зрително затруднени - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
Очни болести - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
доц. д-р А. Попова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
ИД-Езикова култура от 15.30ч.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Я. Сивилова
Зала 309
Хоспитиране I част
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Очни болести - Пр. упр. през седмица
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
доц. д-р А. Попова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION