Логопедия,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Лекция от 8.30ч.
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 230
 
 
 
ИД-Философия
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. д-р Р. Пожарлиев
Зала 301

1гр./2гр. Специална педагогика и интегрирано образование - Сем. и пр. упр.
ас. М. Томова
Зала 304
Логопедия,II курс,IV сем.
2гр./1гр. Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Сем. и пр. упр.
ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
1/2грНарушения на речевата плавност - Практ. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Артикулационни нарушения - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 230
 
 
 
1/2гр.Артикулац. нарушения-Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ИД-Българска литература за деца и юноши
Логопедия,II курс,IV сем.
ас. Др. Панова
Зала 2
 
 
 
Психолингвистика - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дфн Юл. Стоянова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
1/2 гр. Нарушения на речевата плавност - Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специална педагогика и интегрирано образование - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
Нарушения на речев. плавност - Лекции от 12-16ч. през седмица
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
2/1 гр.Артикулационни нарушения - Пр. упр. във ФНПП и базови институции
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Психолингвистика на развитието - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дфн Юл. Стоянова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
1/2 гр.Психолингвистика - Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Формиране на умения за разработване на проекти
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
1/2гр. Психолингвистика на развитието - Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION