Логопедия,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2грОснови на речевата патология и терапия - Сем. и практ.упр. - ФНПП и базови институции
Логопедия,I курс,II сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
АВИТ - 1гр. I-IIIседм. и 2 гр. II-IV седм. - Сем.+практ. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
Аудиовизуални и информационни технологии - Лекция
Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ю. Тодоров
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Неврофизиол. и неврологични заболявания-Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем. Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Основи на речевата патология и терапия (Лекция)
Логопедия,I курс,II сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практикум по литература - Сем. и пр. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
Логопедия,I курс,II сем.
ас. Др. Панова
Зала 2
Възрастова психология - Лекция
Логопедия,I курс,II сем. Музика, I курс,II сем.
проф. Б. Минчев
Зала 512
Оториноларингология - Лекция в ИСУЛ
Логопедия,I курс,II сем.
проф. Диана Попова
Основи на генетиката - Лекция
Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Лалчев
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
1/2 гр. Неврофизиол. и невролог. заболявания (с. Кокаляне)-Сем.упр.
Логопедия,I курс,II сем.
д-р Н. Спиридонова
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
1/2 гр. Възрастова психология - Сем. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 512
1/2гр. Оториноларингология - Сем. упр. в ИСУЛ
Логопедия,I курс,II сем.
д-р С. Вълчева
1/2гр.Основи на генетиката - Сем. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Лалчев
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION