Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Специфични форми на обучение по природни науки и екология за ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
 
 
 
Специфични форми на обучение по математика и информатика за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Сем. и пр. упр. от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Текуща практика III част в Трето помощно училище "Едуард Сеген"
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
Поликсения Кисимова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Хоспитиране III част
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева

Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем. Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
ИД-Поведенчески проблеми при деца с хиперактивност и дефицит на внимание
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 310 ИД-Нарушение на сензорната интеграция
проф. д-р М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
Специфични форми на обучение по природни науки и екология за ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Сем. и пр.упр.
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Специфични форми на обучение по български език и литература за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Пр. упр в Трето помощно училище "Едуард Сеген"
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
Поликсения Кисимова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Специфични форми на работа по чужд език при деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Сем. и пр. упр.
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 309
ИД-Езикова култура
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Я. Сивилова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Специфични форми на работа по изкуства при деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Пр.упр.
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специфични форми на работа по математика и информатика за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
Специфични форми на обучение по български език и литература за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Специфични форми на работа по изкуства при деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Специфични форми на работа по чужд език при деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
Специфични форми на обучение по български език и литература за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Сем. упр. през седмица
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
докт. Десислава Пенчева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION