Соц. п-ка,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
История на социалната педагогика - Лекции от 8.30ч.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Педагогическа психология - Сем. упр.- 1гр. I-IIседм. и 2гр. II-IVседм.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
2гр. Основи на социалната работа - Сем. и практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
Хр. Оцетова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

История на социалната педагогика - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301 2гр/1гр Дидактология - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
Соц. п-ка,I курс,II сем.
Психология на развитието - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 500
Дидактология - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Психология на развитието - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. Б. Минчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогическа психология - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем. Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. дпн Й. Янкулова
Зала 301
Основи на социалната работа - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 400
1гр.Комуникация и комуникативен тренинг - Практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Социална политика - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
д-р Хр. Христова
Зала 601
1гр.Основи на социалната работа - Сем. и практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
Хр. Оцетова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Основи на специалната педагогика - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 400
Комуникация и комуникативен тренинг - Лекция (Първите 7 седмици)
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр.Комуникация и комуникативен тренинг - Практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION