Спец. п-ка,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Дизонтогенеза на езика и речта - Сем. упр. - 1/2 гр.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Дизонтогенеза на езика и речта - Лекции от 10.30ч.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 400
 
 
 
АВИТ - 1гр. I-IIIседм. и 2 гр. II-IV седм. - Сем.+практ. упр.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 323 А
Аудиовизуални и информационни технологии - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Неврофизиол. и неврологични заболявания-Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем. Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Невропсихология и патопсихология - Сем. упр. 1гр. - I-IIIседм. и 2гр.- II-IVседм.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
К. Цанов
Зала 309
Клиника на умствената изостаналост - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
1/2гр. Неврофизиол. и неврол. заболявания (с. Кокаляне) -Сем.упр.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
д-р Н. Спиридонова
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Анат.,физиол. и патол. на орг. на слуха и речта с аудиология - Лекции в ИСУЛ от 14.30ч
Спец. п-ка,I курс,II сем. Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
проф. Диана Попова
Невропсихология и патопсихология - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 301
Възрастова психология на типичното и атипичното развитие - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 403
Очни болести - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
доц. д-р А. Попова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
1/2гр. Възрастова психология на типичното и атипичното развитие - Сем. упр.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
х.пр. Цветомира Ангелова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION