Скулптурно ателие ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Скулптура и худож. конструкции - ХП4 гр.А и Б - Пр. упр.
ИИ,II курс,IV сем.
Св. Петков
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХП4 - гр. А, Б - Лекция и упр. от 12.30ч.
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Скулптура и художествени конструкции - ХП4 - Лекция
ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
гр. А,Б и В-Скулптура и худож. конструкции - ХП4 - Пр.упр.
ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Скулптура и художествени конструкции - ХП4 - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION