доц. д-р Евгени Йорданов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебен курс по водни спортове - Провежда се през м. юни
ФВС,I курс,II сем.
доц. д-р Б. Туманова доц. д-р Евгени Йорданов ас. Радослав Костадинов
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т-я и м-ка на спортн. подгот. - Лекции
ФВС,III курс,VI сем.
доц. д-р Евгени Йорданов
Ректорат зала 209А
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТМСП - Сем. упр.
ФВС,III курс,VI сем.
доц. д-р Евгени Йорданов
Ректорат зала 209А
 
 
 
Учебен курс по тур., ориент. и лаг. дело-Провежда се м.юни
ФВС,II курс,IV сем.
доц. А. Хиджов доц. К. Долапчиев гл. ас. д-р Тихомир Димитров доц. д-р Евгени Йорданов
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION