проф. д-р Орл. Дворянов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неконвенционални форми. Хепънинг и пърформанс в екстериор - ХП6 гр. А и Б - Практ. упр.
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Худ. специализация - Живопис IIч.; НКФ IIч.; Декоративни изк-ва
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
Лекциите се провеждат от 14-16ч.
ИИ,I курс,II сем.
ТХО. Реалност и фантазия (II-IVседм.) - Лекция
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ТХО (I-III седм.) - Лекция
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 604
 
 
 
Лекциите се провеждат от 14-16ч.
ИИ,II курс,IV сем.
ТХО (I-III седм.) - Лекция
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION