ас. Г. Михайлова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

2гр.Педагогика на изобразителното изкуство в предучлищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
ПНУП,II курс,IV сем.
1гр.Основи на началната училищна педагогика - Сем. и пр. упр. от 8-10ч.
хоп. пр. Калина Азманова
Зала 415
Модели и механизми на вазимодействието"дете-изкуство"-Сем. упр.
ПМХК,II курс,IV сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 

1гр. Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
ПНУП,II курс,IV сем.
2гр.Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. д-р Г. Георгиева
Зала 414
Текуща учебна практика в детска градина - през седмица
ПМХК,III курс,VI сем.
ас. Г. Михайлова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1/2гр. Приложни техники за творчество в детската градина - изобразителни - Практ. упр.
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Специфични форми на работа по изкуства при деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Пр.упр.
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION