гл. ас. д-р Л. Алексиева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2гр. ПДБЕЛ - Практ. упр. / 2/1гр. ПУДМ - Сем. упр. във ФНПП и базово у-ще
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 416
1/2 гр. ПУДМ във ФНПП и базово у-ще / 2/1 гр. ПУДБЕЛ във ФНПП и базово училище
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. Дидактика на математиката - Практ. упр. в у-ще/ 2/1гр. ДБЕЛ - Сем. упр.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
1гр./2гр. Дидактика на информационните технологии в началните класове (Сем. и пр. упр.)
ПНУП,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
2/1гр. ДМ-хоспитиране в у-ще (от 13-15 ч.)
ПНУП,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД-Мултимедията в обучението по математика
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION