доц. д-р М. Замфиров ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Специфични форми на обучение по природни науки и екология за ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
 
 
 
Специфични форми на обучение по математика и информатика за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Сем. и пр. упр. от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Методика на обучението по природни и обществени науки в НУВ - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
АВИТ - 1гр. I-IIIседм. и 2 гр. II-IV седм. - Сем.+практ. упр.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 323 А
Аудиовизуални и информационни технологии - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по математика при деца с увреден слух-Л
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Специфични форми на работа по математика и информатика за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по природни и обществени науки - Лекция
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Формиране на умения за разработване на проекти
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. д-р М. Замфиров
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION