ас. Л. Зафирова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ - Сем. упр.
ас. Л. Зафирова
Зала 2
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
2 гр. Английски език
ас. Хр. Белева
Зала 505

ИД-Стратегии за формиращо оценяване
ас. Л. Зафирова
Зала 416
ПНУП,III курс,VI сем.
ИД-Творческа работа над текстови задачи по математика I-IVкл. (от.8.30ч.)
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр. Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. ДРП 2част - Сем. и практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2гр. Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ - Практ. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Л. Зафирова
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр. ДРП 2част - Сем. и практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION