проф. д-р М. Цветкова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Ориентиране и мобилност - II част - Сем. + практ. упр. от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. д-р М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Социални проблеми на слепотата и слабото зрение - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем. Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
ИД-Поведенчески проблеми при деца с хиперактивност и дефицит на внимание
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 310 ИД-Нарушение на сензорната интеграция
проф. д-р М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Психология на зрително затруднени - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Ресурсно подпомагане на зрително затруднени ученици - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. д-р М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Обучение на сляпоглухи деца и ученици - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Специална педагогика - Лекция
ПНУП,I курс,II сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 230
 
 
 
Педагогика на зрително затруднените IIчаст - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION