проф. д-р Ст. Алтъков ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Живопис и цветознание - ХП2 - Лекция
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
Живопис и цветознание - ХП2 - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
гр. А, Б и В-Живопис и цветознание - ХП2 - Практ. упр.
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611

ИИ,II курс,IV сем.
Живопис и цветознание ХП2 - гр.А и гр.Б
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611 Рисуване и композиция - ХП1 - гр. Б и гр. А
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ХП2 гр. А, Б - Лекция и упр.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Худ. специализация - Живопис IIч.; НКФ IIч.; Декоративни изк-ва
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION