ас. д-р Цв. Николов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
1гр./2гр. Дидактика IIчаст - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
2гр. Дидактика - Сем. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 305
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране 1 - 1гр. и 2 гр.
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
ас. д-р Цв. Николов
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

История на социалната педагогика - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301 2гр/1гр Дидактология - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
Соц. п-ка,I курс,II сем.
 
 
 
 
 
 

1гр.Театр. изк-во и техн. на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
ПНУП,I курс,II сем.
2гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Дидактика - Лекция
ФВС,I курс,II сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1гр.Дидактика - Сем. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
 
 
 

2гр.Театрално изкуство и техника на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
ПНУП,I курс,II сем.
1гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
Социално-педагогически практикум - 1гр. с ас. д-р Цв. Николов
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION