гл. ас. д-р А. Трошева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1/2гр. Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност - Сем. и пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране I част
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране III част
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Теорет. основи на слухово-речев. рехабилит.(През седм)-Пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Теоретични основи на слухово-речевата рехабилитация - Сем. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
Алтернативна комуникативна терапия - Сем. и пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Теоретични основи на слухово-речевата рехабилитация - Лекция
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION