доц. Л. Витанов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа (Лекции и сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. Л. Витанов
Зала 309
 
 
 
1гр./2гр. КПД / 2гр./1 гр. ДТТ - Сем. и практ. упр.
доц. Л. Витанов
Зала 309
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Конструктивно-приложни дейности - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

1гр./2гр.Методика на педагог. работа в часа на класа (Сем. упр.)
доц. Л. Витанов
Зала 308 2гр./1гр. АВИТ - Сем. упр.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 514
ПНУП,I курс,II сем.
 
 
 
ИД-Интерактивни методи на обучение
НУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. Л. Витанов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа (Лекция)
ПНУП,I курс,II сем. ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 230
 
 
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа - Сем. упр. през седмица
ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION