гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ИД-Работа с родители на деца със СОП от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем. Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 

Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем. Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
ИД-Поведенчески проблеми при деца с хиперактивност и дефицит на внимание
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 310 ИД-Нарушение на сензорната интеграция
проф. д-р М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2грКомуник. наруш. при интелект. недостат.-Сем. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Основи на специалната педагогика - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION