ас. Хр. Белева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
2гр. Англ. език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Белева
Зала 309

1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ - Сем. упр.
ас. Л. Зафирова
Зала 2
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
2 гр. Английски език
ас. Хр. Белева
Зала 505
2 гр. Английски език
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Белева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр. Английски език
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Белева
Зала 505
1гр. Английски език
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Белева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. Английски език до 17.30ч.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Белева
Зала 304
Английски език - 1гр.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Хр. Белева
Зала 505
Английски език - 2гр.
ас. Хр. Белева
Зала 506
НУПЧЕ,III курс,VI сем. ПМХК,III курс,VI сем. ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415 Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
2гр. Англ. език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Белева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION