ас. М. Томова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Ресурсно подпомагане на зрително затруднени ученици - Сем. упр. - през седмица от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 

1гр./2гр. Специална педагогика и интегрирано образование - Сем. и пр. упр.
ас. М. Томова
Зала 304
Логопедия,II курс,IV сем.
2гр./1гр. Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Сем. и пр. упр.
ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 306
Хоспитиране III част
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Обучение на сляпоглухи деца и ученици - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Психология на зрително затруднени - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
Зала 310
 
 
 
Текуща практика - IIIчаст
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Педагогика на зрително затруднените IIчаст - Сем.упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1/2гр.Специална педагогика (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,II сем.
ас. М. Томова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Брайлово писмо - IIчаст - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
Социални проблеми на слепотата и слабото зрение - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
Текуща практика I част
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на педагогиката на зрително затруднени - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране I част
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION