доц. д-р Н. Цанев ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1гр./2гр. КПД / 2гр./1 гр. ДТТ - Сем. и практ. упр.
доц. Л. Витанов
Зала 309
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Дидактика на техниката и технологиите - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Дидактика на информационните технологии в началните класове (Лекции)
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Оригами
НУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION