Зала 607 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пластична анатомия IIчаст - 15 ч. лекции
ИИ,I курс,II сем.
Зл. Декова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на българското изобразително изкуство - Лекция през седмица
ИИ,III курс,VI сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 

Педагогическа специализация Начален курс IIчаст Педагогическа специализация Среден курс IIчаст Педагогическа специализация Горен курс IIчаст
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
ИИ,III курс,VI сем.
Педагогическа специализация Извънкласни форми IIчаст
гл. ас. П. Иванова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
История на световното изобразително изкуство - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Дидактика II част - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 607
История на световното изобр. изкуство-Лекция
ИИ,I курс,II сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 
Естетика (15 ч.) - Лекция
ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р О. Касабов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Лекциите се провеждат от 14-16ч.
ИИ,I курс,II сем.
ТХО. Реалност и фантазия (II-IVседм.) - Лекция
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекциите се провеждат от 14-16ч.
ИИ,II курс,IV сем.
ТХО (I-III седм.) - Лекция
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Перспектива II част - Лекция
ИИ,I курс,II сем.
Л. Бабев
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Перспектива II част (I-IIIседм.-1 гр.;II-IVседм.-2гр) - Пр.упр.
ИИ,I курс,II сем.
Л. Бабев
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION