Зала 512 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Увод в предучилищната педагогика (ФНПП, з. 512)-Лекция от 8.30-10ч.
Музика, I курс,II сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на педагогиката и българското образование - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 512
Теория на възпитанието (ФНПП, з.512) - Лекция
Музика, I курс,II сем. ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 512
 
 
 
 
 
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" - Лекция
ПНУП,II курс,IV сем.
проф. д-р Д. Гюров
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Фолклористика - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на ранното детство - Лекция
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 512
Клиника на умствената изостаналост - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 512
 
 
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" - Лекция
ПНУП,II курс,IV сем.
проф. д-р Д. Гюров
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст - Лекция
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Възрастова психология - Лекция
Логопедия,I курс,II сем. Музика, I курс,II сем.
проф. Б. Минчев
Зала 512
 
 
 
ИД-Администрация и политика на предучилищното образование
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Д. Гюров
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
1/2 гр. Възрастова психология - Сем. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION