Зала 505 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
2 гр. Основи на НУП от 8-10ч. / 1 гр. ПВЗД "дете-среда" - Сем. и практ. упр.
хоп. пр. Калина Азманова
Зала 506
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 505

1/2гр. ПОЕРР - Практ. упр.
д-р Д. Андонова
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
2/1гр. ПОЕРР - Сем. упр.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 505

1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ - Сем. упр.
ас. Л. Зафирова
Зала 2
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
2 гр. Английски език
ас. Хр. Белева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
2гр. Английски език
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Белева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1/2гр. ИПБО - Сем. упр.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 505
НУПЧЕ,I курс,II сем.
2/1гр. Обща психология - Сем. упр.
ас. Хр. Монов
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Културна и социална антропология - Сем. упр.
ПМХК,I курс,II сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Английски език - 1гр.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Хр. Белева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION