Зала 504 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

1гр. Педагогика на ранното детство - Сем. и практ. упр.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 504
ПУПЧЕ,I курс,II сем.

2гр. Педагогика на ранното детство - Сем. и практ. упр.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 504
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
Солфеж II част - Сем. упр. 1гр. от 8.30-10ч.
Музика, I курс,II сем.
ас. Т. Кожухарова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Музикална психология - Лекция
Музика, II курс,IV сем.
ас. Т. Кожухарова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

1гр.Театр. изк-во и техн. на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
ПНУП,I курс,II сем.
2гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1/2гр. ИПБО - Сем. упр.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 505
НУПЧЕ,I курс,II сем.
2/1гр. Обща психология - Сем. упр.
ас. Хр. Монов
Зала 504
 
 
 
Солфеж II част - Сем. упр. 2гр.
Музика, I курс,II сем.
ас. Т. Кожухарова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 

2гр.Театрално изкуство и техника на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
ПНУП,I курс,II сем.
1гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Елементарна теория на музиката II част - Сем. упр. - през седмица
Музика, I курс,II сем.
ас. Т. Кожухарова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Хармония IV част - Лекция и сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
Н. Градев
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION