Зала 416 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
2/1гр. ДМ 2част - Сем. упр. от 8.30ч. / 1/2гр. ДБЕЛ 2част - Практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
1/2 гр. ДМ от 8.30-10 ч. / 2/1 гр. ДБЕЛ 2 част - Пр. упр.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415

ИД-Стратегии за формиращо оценяване
ас. Л. Зафирова
Зала 416
ПНУП,III курс,VI сем.
ИД-Творческа работа над текстови задачи по математика I-IVкл. (от.8.30ч.)
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
1гр./2гр. Дидактика IIчаст - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

1гр. Съвременен български език - Сем. упр.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 413 2гр. Чуждестранна литература за деца и юноши - Сем. упр.
ас. Др. Панова
Зала 416
НУПЧЕ,I курс,II сем.
1/2гр. ПДБЕЛ - Практ. упр. / 2/1гр. ПУДМ - Сем. упр. във ФНПП и базово у-ще
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 416
1/2 гр. ПУДМ във ФНПП и базово у-ще / 2/1 гр. ПУДБЕЛ във ФНПП и базово училище
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

История на социалната педагогика - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301 2гр/1гр Дидактология - Сем. упр.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
Соц. п-ка,I курс,II сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

2гр. Съвременен български език - Сем. упр.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 413 1гр. Чуждестранна литература за деца и юноши - Сем. упр.
ас. Др. Панова
Зала 416
НУПЧЕ,I курс,II сем.
Алтернативна комуникативна терапия -Лекция
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 416

2гр.Английски език от 14-18ч.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 506 Немски език
ПУПЧЕ,II курс,IV сем. ПМХК,II курс,IV сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем.
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Методика на обучен. по физич. възпит. на учениците V-VIII кл.-Л
ФВС,III курс,VI сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 416
Методика на обучението по чужд език в началните класове - Лекция от 15.30ч.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Ил. Бирова
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION