Зала 415 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

2гр.Педагогика на изобразителното изкуство в предучлищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
ПНУП,II курс,IV сем.
1гр.Основи на началната училищна педагогика - Сем. и пр. упр. от 8-10ч.
хоп. пр. Калина Азманова
Зала 415
1/2гр. Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност - Сем. и пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 415
2/1гр. ДМ 2част - Сем. упр. от 8.30ч. / 1/2гр. ДБЕЛ 2част - Практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
1/2 гр. ДМ от 8.30-10 ч. / 2/1 гр. ДБЕЛ 2 част - Пр. упр.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1/2гр. ПДБЕЛ - Практ. упр. / 2/1гр. ПУДМ - Сем. упр. във ФНПП и базово у-ще
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 416
1/2 гр. ПУДМ във ФНПП и базово у-ще / 2/1 гр. ПУДБЕЛ във ФНПП и базово училище
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
Специфични форми на обучение по природни науки и екология за ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Сем. и пр.упр.
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на преподаване на футбол (Първите 7 седмици) - Лекция
ФВС,II курс,IV сем.
доц. д-р Г. Игнатов
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Дидактика - Лекция
ФВС,I курс,II сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 415
ДБЕЛ - 1/2 гр. - Сем. упр. от 12-14ч.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
1/2 гр. Дидактика на математиката - Практ. упр. в у-ще/ 2/1гр. ДБЕЛ - Сем. упр.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1гр.Основи на социалната работа - Сем. и практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
Хр. Оцетова
Зала 415
Английски език - 2гр.
ас. Хр. Белева
Зала 506
НУПЧЕ,III курс,VI сем. ПМХК,III курс,VI сем. ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415 Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психология на развитието при увреден слух - Сем. упр. през седмица
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
д-р Б. Алексова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION