Зала 414 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. Английски език от 8.30ч.
НУПЧЕ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 

1гр. Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
ПНУП,II курс,IV сем.
2гр.Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. д-р Г. Георгиева
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

1гр./2гр. Педаг. психол. - Сем. упр.
ас. Хр. Монов
ПНУП,I курс,II сем.
Зала 414
 
 
 
2гр. Основи на социалната работа - Сем. и практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
Хр. Оцетова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1/2гр.Специална педагогика (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,II сем.
ас. М. Томова
Зала 414
Психология на развитието при увреден слух - Лекция
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 414
М-ка на преподаване на баскетбол - 15 ч. лекции от II-ра седмица от 11-13 ч.
ФВС,I курс,II сем.
доц. д-р И. Пелтекова
Зала 414
1 гр. ДРП 2част - Сем. и практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 414
ИД-Работа с електронни ресурси за обучение по чужд език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Обща и възрастова психология - Сем. упр. - 2гр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Английски език - 2гр.
ас. Хр. Белева
Зала 506
НУПЧЕ,III курс,VI сем. ПМХК,III курс,VI сем. ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415 Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Обща и възрастова психология - Лекция
ФВС,I курс,II сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 414
2гр. ДРП 2част - Сем. и практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION