Зала 413 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ИД-Работа с родители на деца със СОП от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем. Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 413
1/2 гр. Педагогическа психология - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Монов
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Специална педагогика - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 413

1гр. Съвременен български език - Сем. упр.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 413 2гр. Чуждестранна литература за деца и юноши - Сем. упр.
ас. Др. Панова
Зала 416
НУПЧЕ,I курс,II сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 

2гр. Съвременен български език - Сем. упр.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 413 1гр. Чуждестранна литература за деца и юноши - Сем. упр.
ас. Др. Панова
Зала 416
НУПЧЕ,I курс,II сем.
Теорет. основи на слухово-речев. рехабилит.(През седм)-Пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на обуч. по физич. възп. на учениците V-VIII кл.-Сем. и пр. упр
ФВС,III курс,VI сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теоретични основи на слухово-речевата рехабилитация - Сем. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Теоретични основи на слухово-речевата рехабилитация - Лекция
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
ИД-Специфика на обучението по бълг. език като втори език
ПНУП,III курс,VI сем. НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION