Зала 400 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Социално-педагогически практикум - 2гр. с гл.ас. д-р Ал. Ранев от 8-10.30ч.
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 400
 
 
 
 
 
 

ИД-Стратегии за формиращо оценяване
ас. Л. Зафирова
Зала 416
ПНУП,III курс,VI сем.
ИД-Творческа работа над текстови задачи по математика I-IVкл. (от.8.30ч.)
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Дизонтогенеза на езика и речта - Лекции от 10.30ч.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 400
Увод в началната училищна педагогика
Музика, I курс,II сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
Дидактика на математиката 2част - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност-Лекция
Логопедия III курс,VI сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактика на математиката - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Основи на социалната работа - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 400
Изследователски технологии в предучилищното образование - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специална педагогика и интегрирано образование - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
Очни болести - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
доц. д-р А. Попова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Основи на специалната педагогика - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 400
ИД-Чуждият език в социо-културната среда
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р Ангел Ангелов
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Очни болести - Пр. упр. през седмица
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
доц. д-р А. Попова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION