Зала 313 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Модели и механизми на вазимодействието"дете-изкуство"-Сем. упр.
ПМХК,II курс,IV сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 313
Андрагогика - Лекция
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
доц. Ч. Катански
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на родинознанието и природознанието 2част - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Модели и механизми на взаимодействието "дете-изкуство" - Лекция
ПМХК,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на родинознанието и природознанието /социална и природна среда/ I част - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
Управление и развитие на човешките ресурси - Лекция
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. д-р С. Карабельова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ИД-Детето в света на пословиците и поговорките от 12.30ч.
ПНУП,II курс,IV сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Дидактика на информационните технологии в началните класове (Лекции)
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст - Лекция
ПНУП,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
Професионално ориентиране и кариерно развитие (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
порф. Сн. Илиева
Зала 313
Основи на генетиката - Лекция
Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Лалчев
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Специфични форми на работа по изкуства при деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
1/2гр.Основи на генетиката - Сем. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Лалчев
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Сравнително предучилищно образовани - Лекции
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
д-р М. Терзийска
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION