Зала 310 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Обща и възрастова психология - Сем. упр. - 1гр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 310
Дизонтогенеза на езика и речта - Сем. упр. - 1/2 гр.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Социални проблеми на слепотата и слабото зрение - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Психология на зрително затруднени - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
ас. М. Томова
Зала 310

Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем. Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
ИД-Поведенчески проблеми при деца с хиперактивност и дефицит на внимание
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 310 ИД-Нарушение на сензорната интеграция
проф. д-р М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
Методика на обучението по природни и обществени науки в НУВ - Практ. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Психология на зрително затруднени - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на педагогиката на зрително затруднени - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
проф. Вл. Радулов
Зала 310
 
 
 
ИД-Езикова култура
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Я. Сивилова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1/2гр. Психология (обща, възрастова, педагогическа) - Сем. упр.
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 310
Обучение на сляпоглухи деца и ученици - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Методика на обучението по математика при деца с увреден слух-Сем. и пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
ИД-Кино и възпитание
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 310
Педагогика на зрително затруднените IIчаст - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. д-р М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Методика на обучението по природни и обществени науки - Сем. и практ. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION