Зала 309 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1грПрактикум по логопедична диагностика и работа с диагностичен екип (Логоп. кабин.)-Упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 309
Методика на педагогическата работа в часа на класа (Лекции и сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. Л. Витанов
Зала 309
2гр. Англ. език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Белева
Зала 309
1гр./2гр. КПД / 2гр./1 гр. ДТТ - Сем. и практ. упр.
доц. Л. Витанов
Зала 309
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 308
1/2грОснови на речевата патология и терапия - Сем. и практ.упр. - ФНПП и базови институции
Логопедия,I курс,II сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Образователни технологии в начална училищна възраст - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Невропсихология и патопсихология - Сем. упр. 1гр. - I-IIIседм. и 2гр.- II-IVседм.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
К. Цанов
Зала 309
Специфични форми на работа по чужд език при деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Сем. и пр. упр.
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
ИД - История на социалната педагогика в България
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
ИД - Образователни политики и социално включване
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 309
ИД-Интерактивни методи на обучение
НУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. Л. Витанов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Езикова култура от 15.30ч.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Я. Сивилова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа - Сем. упр. през седмица
ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
2гр. Англ. език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Белева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION