Зала 307 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2гр.Приложна текстова лингвистика - Пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Практ. упр.
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
1/2грНарушения на речевата плавност - Практ. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Приложна текстова лингвистика - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Лекция
Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Нарушения на четен. и писан. - Лекции от 12-16ч. през седмица
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
 
 
 
ИД-Помощни технически средства в обучението на деца със СОП
Спец. п-ка,ПЗЗ,II курс,IV сем. Спец. п-ка,СРР,II курс,IV сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. Нарушения на речевата плавност - Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Нарушения на речев. плавност - Лекции от 12-16ч. през седмица
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
 
 
 
Специфични форми на обучение по български език и литература за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Специфични форми на работа по чужд език при деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм - Лекция
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 307
 
 
 
Специфични форми на обучение по български език и литература за ученици с умствена изостаналост и аутизъм IIчаст - Сем. упр. през седмица
Спец. п-ка,ПДИН,III курс,VI сем.
докт. Десислава Пенчева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 3.4.2017 г. 14:26
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION